logo
Устройство на територията::КартаУстройство на територията::РегистриПомощ

РЕГИСТЪР НА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ по чл.140

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЪРПИМОСТ

ИЗБЕРЕТЕ РЕГИСТЪР ОТ ГЛАВНОТО МЕНЮ